EVANGELIJA PAGAL TOMĄ

Papyrus Oxyrhynchus 1

Logion: 26 * 27 * 28 * 29 * 30 \ 77 * 31 * 32 * 33

 

[Logion]

*

[Logion]

*


 

1- 4: (26) ir tuomet pamatysi, kaip išmesti krislą, kuris tavo brolio akyje."

 

    

 

4- 11: (27) Jėzus tarė: "kol nepasninkausite dėl pasaulio, jūs niekaip nerasite Dievo Karalystės, kol nešvęsite šeštadienio, jūs nematysite Tėvo."

 [...]

 

11- 21: (28) Jėzus tarė: "Aš stovėjau pasaulio viduryje, o jie matė mane kūne. Bet aš radau juos visus prisigėrus ir niekas iš jų netroško. Mano siela gailėjosi žmonių sielų, nes jie akli širdimi ir nemato. [...]

 

 

22: (29) ["... š]į skurdą."

 


 

23- 30: (30)  Jėzus tarė: "Kur yra [du, jie ne] be Dievo, o kur yra vienas vienišas, [sakau,] Aš esu su juo. Pakelk akmenį, ir ten tu rasi mane, praskelk medį, ir Aš esu ten."

 


 

30- 35: (31) Jėzus tarė: "Pranašas nepripažįstamas savo gimtinėje, nei gydytojas neišgydo tų, kurie jį pažįsta."

 


 

36- 41: (32) Jėzus tarė: "Niekas nepaims miesto, pastatyto kalno viršūnėje, ir niekas nepaslėps jo."

 [...]

 

41- 42: (33a) Jėzus tarė: "Tu klausais viena ausimi, [bet esi užsikimšęs kitą]."

 

[ ] = lacunae

________________________________________
© 2001 Joseph Pashka
The Gospel of Thomas Greek text & translation into Lithuanian


Kitan
| Naman