EVANGELIJA PAGAL TOMĄ

Papyrus Oxyrhynchus 654

Logion: 0 * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7

 

 

logion 0a
logion 0blogion 1a

 

POxy 654, 1- 3: Tai slaptieji pasakymai, kuriuos kalbėjo Gyvasis Jėzus ir kuriuos užrašė Judas, vadinamas Tomu.

 

logion 1b

 

POxy 654, 3- 5: (1) Jis kalbėjo jiems: "Kas girdės šiuos žodžius, neragaus mirties."

 

logion 2a
logion 2blogion 3a

 

POxy 654, 5- 9: (2) [Jėzus tarė]: "Leiskite ieškančiam nesustoti, kol ras; radęs jis nustebs, nustebęs jis karaliaus, karaliaudamas jis ilsėsis."

 

logion 3b

 

POxy 654, 9- 21: (3) Jėzus tarė, "Jei tie, kurie jūs vilioja, sako ‘žiūrėk, Karalystė yra danguje’, tuomet dangaus paukščiai bus ten anksčiau už jūs, o jei sako ‘Ji po žeme’, tuomet jūros žuvys bus ten anksčiau už jūs. Teisingiau, kad Dangaus Karalystė yra jumyse viduje, būdama ir už jūsų išorėje. [Kurie] pažino [save], atras ją; [o] pažin[dami] save [jūs suprasite] esą gyvojo Tėvo sūnūs. Bet jei jūs nenorite savęs pažinti, jūs gyvenate skurde ir patys esate skurdas."

 

logion 4a
logion 4blogion 5a

 

POxy 654, 21- 27: (4) Jėzus tarė: "Tegu pagyvenęs garbingojo amžiaus žmogus nesivaržo kreiptis į septynių dienų kūdikį dėl vietos gyvenime, nes tuomet jis bus gyvas. Juk daugelis pirmųjų taps paskutiniaisiais, o paskutinieji – pirmaisiais, ir jie susilygins."

 

logion 5b

 

POxy 654, 27- 31: (5) Jėzus tarė: "Atpažink, ką matai prieš akis, o tai, kas nuo tavęs paslėpta, bus tau apreikšta. Juk nėra nieko paslėpto, kas nebus atskleista, ir nieko palaidoto, kas nebus prikelta."
( ir taip pat Senasi Marška iš Oxyrhynchaus ).

 

logion 6

 

POxy 654, 31- 40: (6) Jo mokiniai klausinėjo jin sakydami: "Kaip norėtumei, kad mes pasninkautume? Kaip turėtume melstis? Kaip turėtume duoti išmaldan? Ir kaip turėtume matintis?" Jėzus tarė: "Nemeluokite ir nedarykite, kuo bjauritės, nes viskas atidengiama tiesos akivaizdoje. Juk nėra nieko paslėpto, kas nebus parodoma."

 

logion 7

 

POxy 654, 40- 42: (7) "Laimingas, kuris nedaro šių dalykų. Juk viskas bus atskleista priešais Tėvą,, kuris yra Danguje"

 

 

________________________________________
© 2001 Joseph Pashka
The Gospel of Thomas Greek text & translation into Lithuanian

 

Kitan | Naman